Teknologia- ja ohjelmistoala

Teknologia- ja ohjelmistoalan start-up, kasvuyritys tai yritystoimintaa vasta käynnistävä yritys tarvitsee riittävän rahoituksen, selkeän kasvustrategian sekä nopeasti toimivat kanavat tuotteiden ja palvelujen kansainvälisen myynnin käynnistämiseksi. 

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen on nykyään yllättävän helppoa ja suhteellisen nopeaa aikaisempaan verrattuna. Sähköinen kaupankäynti eli e-commerce rakentuu verkkokaupoista, jotka myyvät tuotteita ja palveluja asiakkaille internetin kautta.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutustarjonta on kasvanut räjähdysmäisesti 2020-luvulla. Kaikki koulutusalan organisaatiot kokivat maaliskuussa 2020, kuinka seminaari- ja luokkahuonepohjainen koulutusliiketoiminta pysähtyi täysin COVID-19-kriisin vuoksi.

Ravintola- ja palvelualan markkinointi 2020-luvulla

Markkinointi ravintola- ja palvelualalla siirtyy entistä enemmän digitaalisen markkinoinnin  kanaviin. Palveluala on kukoistanut Suomessa jo vuosia, ja on erityisen tärkeää, että ravintola-alan yrityksillä on hyvä näkyvyys sosiaalisessa mediassa.