TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämän tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten KASVURAKETTI Oy kerää henkilötietoja internetsivustolla www.Kasvuraketti.com (”Palvelut”) ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja luovutetaan. Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu KASVURAKETTI Oy:n tarjoamien Palveluiden käyttäjien (”Käyttäjä”) henkilötietojen käsittelyyn. Käyttäjät voivat olla KASVURAKETTI Oy:n asiakkaita (”Asiakas”) tai asiakasyrityksen edustajia tai sen asiakkaita (”Loppukäyttäjä”). Asiakkaan tarjoamiin palveluihin sovelletaan asiakkaan omaa tietosuojakäytäntöä. KASVURAKETTI Oy ei vastaa Asiakkaidensa tai muiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden henkilötietojen käsittelystä toimintansa yhteydessä. Suosittelemme kiinnittämään huomiota kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja niiden muutoksiin.

1. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii KASVURAKETTI Oy (jäljempänä ”KASVURAKETTI”, ”me” tai ”meidän”). KASVURAKETTI on vastuussa siitä, että Kasvuraketin tarjoamassa Palvelussa henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojakäytännön ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kasvuraketti Oy (”KASVURAKETTI”)

 • Y-tunnus: 1762062-8
 • Osoite: Suolakivenkatu 1, 00810 HELSINKI
 • Sähköposti: info@Kasvuraketti.fi

Yhteyshenkilön tiedot:

 • Jari Kaitera, toimitusjohtaja       

2. Tietojen kerääminen

KASVURAKETTI voi kerätä henkilötietoja eri tavoin, jotka on kuvattu alla. KASVURAKETTI saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään tilauksen ja/tai Palvelun käytön yhteydessä, sekä markkinointitarkoituksiin suomalaisilta, yritysten päättäjäyhteystietorekistereitä ylläpitäviltä kolmansilta osapuolilta. Voimme kerätä henkilötiedot, esimerkiksi

 • Tilauksen yhteydessä asiakasyrityksen tiedot sekä yhteyshenkilön nimen, puhelimen ja sähköpostiosoitteen;
 • Tunnistamiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi käyttäjätunnus
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilausta koskevat tiedot, alku- ja päättymispäivä ja laskutustiedot
 • Asiakasyhteydenotot, viestit ja niiden vastaukset

Palvelujemme käytöstä kertyy teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten:

 • Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot;
 • Käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä.

Voimme kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä ja liikkumisesta Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymeja tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka Käyttäjät käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmin.

3. Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

KASVURAKETTI kerää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

(1)    Palvelun tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on internetsivuston ja Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti KASVURAKETTI:n ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee muun muassa tilauksen yhteydessä ja Palvelun käytöstä kertyneitä henkilötietoja sekä yhteydenpitoa Asiakkaan kanssa.

(2)    Markkinointi

KASVURAKETTI voi lähettää Asiakkaillensa (ja Loppuasiakkaille jos henkilötiedot on tätä varten kerännyt KASVURAKETTI) sähköpostia, jossa kerromme uusista palveluista ja toiminnallisuuksista, pyydämme palautetta tai kerromme KASVURAKETTI:n toiminnasta ja palveluista. Tältä osin käsittely voi perustua suostumukseen ja oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana tarjoamaamme Palvelua ja markkinoida Palveluamme Käyttäjille. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestien ja tarjousten lähettämisen tämän Tietosuojakäytännön kohdan 7 mukaisesti. 

(3)    Palvelun kehitys ja tietoturva

KASVURAKETTI haluaa tarjota laadukkaan ja turvallisen Palvelun. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös markkinoiden ja Käyttäjien analysointiin Palvelun laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

4. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

(1)    Voimme luovuttaa tietoja luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat meidän lukuumme ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille. Voimme käyttää Palvelun toteutukseen ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita;

(2)    lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseen, toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen;

(3)    jos KASVURAKETTI on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä;

(4)    kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen KASVURAKETTI:n, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi tai KASVURAKETTI:n vastatessa viranomaisten pyyntöihin.

5. Tietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

KASVURAKETTI (tai sen palveluntarjoajat) voi käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Siinä tapauksessa käytämme asianmukaisia ja vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron palveluntarjoajille kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla täältä. .

6. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

7. Oikeudet

Yksittäisellä Käyttäjällä (tietosuojalainsäädännön mukaisella rekisteröidyllä) on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

 • Käyttäjällä on oikeus pyytää KASVURAKETILTA pääsy Käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Käyttäjä voi tarkastella tietojansa kirjautumalla Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
 • Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Käyttäjällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen Jari.kaitera@Kasvuraketti.com

8. Tietojen suojaaminen

KASVURAKETTI on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua.

Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

9. Tietosuojakäytännön muuttaminen

KASVURAKETTI pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, lisäämme tiedon asiasta internetsivustollemme osoitteeseen www.kasvuraketti.com , josta käyttäjä löytää myös uusimman version Tietosuojakäytännöstä.

10.    Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse Jari.kaitera@Kasvuraketti.com.